Hoe volatiel is de cannabissector nu eigenlijk?

Hoe volatiel is de cannabissector nu eigenlijk?

Volatiliteit is afgeleid van het Latijnse werkwoord volare, dat vliegen betekent. In de financiële markten is de volatiliteit de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel (of een andere financieel product zoals een aandelenindex of valuta). Stabiele beursfondsen (of aandelen) kenmerken zich door een vrij lage volatiliteit, terwijl aandelen van kleine en meer speculatieve bedrijven vaak een hoge volatiliteit hebben.

Hieronder ziet u de koersverandering (op jaarbasis) van twee verschillende aandelen. Beide aandelen startten het jaar op $100 en eindigden het jaar ook op $100. Echter, het blauwe aandeel heeft een veel volatieler parcours afgelegd dan het zwarte aandeel.

De cannabissector is een nieuwe – dus vrij jonge – sector en dit verklaart in eerste instantie de volatiliteit die ermee gepaard gaat.

Hoe kunnen we volatiliteit “meten”?

Er bestaan eigenlijk verschillende hulpmiddelen om een beter begrip of inzicht te krijgen in de volatiliteit van de koers van een aandeel. Om te starten kunnen we best kijken naar een koersgrafiek en indien deze een grillig karakter heeft, kunnen we met de natte vinger besluiten dat dit een volatiel fonds is.

Beta

Willen we echter met cijfers en data werken dan vormt de Beta van een aandeel, alvast een interessant startpunt. Door de Beta van verschillende aandelen te vergelijken, kunnen we ook de volatiliteit vergelijken tussen verschillende aandelen.

In een financiële context staat de Beta immers voor de mate van volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van een bepaald financieel instrument ten opzichte van het rendement van de rest van de markt. De Beta zegt dus iets over het risico van een financieel instrument. En de Beta wordt meestal aangeduid met de Griekse letter β.

De “rest van de markt” heeft standaard een Beta van 1. Als een aandeel een Beta heeft die hoger ligt dan 1, dan is dit een aandeel dat zich per definitie meer volatiel zal gedragen dan de “rest van de markt”. Een aandeel met een Beta lager dan 1, zal zich minder volatiel gedragen dan de “rest van de markt”.

Beta wordt vandaag de dag nog veelvuldig gebruikt in “modern portfolio theory” (Markowitz) en het “Capital Asset Pricing Model” (CAPM). Klik hier voor meer informatie over Beta.

Enkele Beta-waarden vergeleken

De Beta van enkele gekende cannabis aandelen vergeleken met de Beta van de SPY (een ETF op de S&P500). Indien de bredere markt (“rest van de markt”) stijgt (of daalt) met 1,016% is het goed mogelijk dat een aandeel als Aphria met 2,944% stijgt (of daalt). En met een Beta van 4.976 (bijna 5) is Aurora Cannabis Inc. kennelijk een aandeel dat een nog volatieler parcours achter de rug heeft dan de andere namen op het lijstje hieronder.

Bovenstaand screenshot en de data rond de Beta’s van aandelen bekwam ik via mijn broker. Maar niet voor alle aandelen of fondsen is de Beta zichtbaar of direct beschikbaar. Websites zoals Yahoo Finance of Google Finance geven die data vaak ook vrij, maar let op als je cijfers uit verschillende bronnen gaat vergelijken. Want die Beta wordt niet altijd op dezelfde manier berekend, zorg dus dat je geen appelen met peren gaat vergelijken!

Belangrijk om te onthouden is dat de Beta berekend wordt met koersdata uit het verleden. Beta zegt dus iets over de historische prestatie, maar daarvoor nog niet direct iets over de toekomstige prestatie.

Technische indicator: De ATR, Average True Range

De ATR is een technische indicator, een volatiliteitsindicator. Deze indicator zegt met andere woorden iets over de koersverandering van een aandeel vergeleken over verschillende periodes. Standaard wordt een ATR berekend over een periode van (de laatste) 14 handelsdagen. Een lijn wordt met die data geplot.

Hierboven een koersgrafiek van Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF (Ticker: HMMJ). Onderaan de grafiek (de zwarte lijn) ziet u het verloop van de ATR. In de legende kunt u zien dat de ATR hier over 14 dagen berekend werd. Op bovenstaande grafiek heeft de ATR een waarde van 0.847. Dit betekent dat de gemiddelde koersschommeling over de laatste 14 dagen, 0.847 bedroeg per dag.

Met de ATR kunnen we met andere woorden een prijsvork opstellen. De koers kan – van de ATR uitgaande – 0.847 punten hoger of lager bewegen, van zijn huidige waarde (van 18.04). We kunnen het ook in procenten berekenen. 0.847 is 4.70% van 18.04. De koers op elke gemiddelde dag, kan dus +4,70% hoger of -4,70% lager noteren. Aardig volatiel met andere woorden.

De ATR wordt in de praktijk gebruikt om een stop-loss niveau te bepalen. Men gebruikt 1 ATR als een standaard deviatie. 2 ATR is dan een beweging 2 maal zo groot als een standaard deviatie. Hier kan je meer lezen over de “ATR based stop (chandelier stop)”.

Op bovenstaande koersgrafiek ziet u de Chandelier stop in het groen aangeduid. En opnieuw belangrijk om te onthouden. Ook de ATR zegt iets over het verleden. Bestaat er dan een manier om in de toekomst van een aandeel te kijken?

Bollinger Bands

Bollinger Bands kunnen ook een handig, visueel hulpmiddel vormen om hevige koersreactie of volatiliteit te voorzien. Een Bollinger kanaal wordt gevormd door een upper band en een lower band. Een smal kanaal duidt op weinig volatiliteit, terwijl een breed kanaal duidt of hogere volatiliteit.

Meestal beweegt de koers tussen de upper en de lower band in. En na een breuk met één van de banden zal de koers altijd terugkeren naar haar “gemiddelde” (average to the mean). Vernauwende Bollinger Bands duiden vaak ook op meer volatiliteit in de nabije toekomst. De breedte van het kanaal wordt meestal berekend op basis van standaarddeviatie.

Historische volatiliteit en impliciete volatiliteit

De historische volatiliteit (HV) is nog een andere technische indicator, deze wordt berekend op basis van de laatste 90 handelsdagen. De historische volatiliteit wordt in % uitgedrukt.

De impliciete volatiliteit kunnen we het best uitleggen aan de hand van opties of wat optiecontracten zijn. Opties zijn immers termijncontracten en hebben dus betrekking op koersbeweging die in de toekomst zal plaatsvinden. Hoe hoger de verwachte volatiliteit is voor een bepaald aandeel of onderliggende waarde, hoe duurder een optie zal zijn. De risicopremie zal hoger zijn, en deze bepaald dus op zijn beurt ook de verwachte of impliciete volatiliteit.

Hierboven nogmaals Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF (Ticker: HMMJ). Onderaan in de grafiek ziet u de Historische Volatiliteit aangeduid met de blauwe lijn, de (Option) Implied Volatility wordt aangegeven door de paarse lijn.

Andere – op voorhand geplande – events, kunnen ook van invloed zijn op de impliciete volatiliteit. Eén van de meest bekende fenomenen hier is het earnings moment, het moment waarop een bedrijf zijn kwartaalcijfers rapporteert. Als gevolg van de vrijgave van die cijfers zien we nadien, vaak op korte termijn, heel wat koersschommeling. Aan de koersschommeling voorafgaand zien we – in anticipatie ervan – vaak een stijgende impliciete volatiliteit. En kort na het vrijgeven van de resultaten (earnings) zien we op zijn beurt ook vaak een sterke afname van de impliciete volatiliteit (zelfs bij sterk dalende koersen).

Maar ook bij andere “binaire events” zien we – eraan voorafgaand – vaak ook een stijging van die impliciete volatiliteit. Voorbeelden zijn: gerechtelijke uitspraken, verkiezingen, stemmingen van bepaalde wetten, goed- of afkeuringen door FDA, etc.

Je hoeft geen optie-expert te worden, maar als hulpmiddel kan het wel een troef zijn te weten hoe je de impliciete volatiliteit kan of moet interpreteren. De impliciete volatiliteit wordt ook in procent uitgedrukt.

Nog meer weten over historische volatiliteit, impliciete volatiliteit en opties en hoe dat alles te leren interpreteren? Lees hier verder.

In need of data

Als belegger wil je vandaag de dag kunnen beschikken over heel wat data en liefst zo real-time mogelijk. Wil je de Beta’s, ATR’s, historische- en/of impliciete volatiliteits-waarden beter leren begrijpen of gaan vergelijken met elkaar. Dan zul je moeten beschikken over een goede broker.

Al menig jaar kiezen wij voor het handelsplatform dat Lynx aanbiedt, omwille van de data die op die manier eenvoudig beschikbaar wordt. Via deze link kan je vrijblijvend een proefpakket aanvragen. Eenmaal je rekening geopend, kan je ook een simulatie-account opzetten en je klaar smeden voor de praktijk.

Posts created 69

7 gedachten over “Hoe volatiel is de cannabissector nu eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.