Een ETF-positie openen met hulp van opties

Lees zeker ons vorig artikel: “Een Marijuana ETF?”. Waar we ingaan op de voor- en nadelen van het beleggen via een ETF. Ook worden de praktische problemen rond het aan- en verkopen van ETF’s – sinds de Mifid 2.0 regels van kracht zijn.

Mifid 2.0
Mifid staat voor Markets in financial instruments directive. Het is een aangescherpte regelgeving of richtlijn, gebaseerd op Mifid 1.0, ter bescherming van de Europese belegger. Waar komt het op neer in relatie tot ETF’s? De uitgevers van een ETF dienen die ETF van een bepaald begeleidend document te voorzien, dit heet de Kiid of Key investor information document. En de Mifid 2.0 richtlijnen verplichten deze Kiid op te stellen in de landstaal van waar de ETF aangeboden wordt.

Dus, stel nu dat je een Amerikaans bedrijf bent dat ETF’s uitgeeft, dan dien je, als je die nog wil uitgeven in Europa, te voorzien van een Kiid voor elke landstaal. Bureaucratie en Kafkaiaanse regelgeving ten top. Vele van die anderstalige uitgevers van ETF’s hebben zich dus ook de kosten en moeite bespaart dit huzarenwerk klaar te krijgen. En dat is ontegensprekelijk in het nadeel van de Europese belegger die wel wil handelen in buitenlandse ETF’s.

Opties
Goed nieuws en slecht nieuws. In ons vorig artikel hebben we reeds ingelicht dat er manieren bestaan om toch nog een positie te kunnen verweren in die ETF’s, dus om Mifid 2.0 op een manier te gaan “omzeilen”. Voor de retail-belegger is er slechts 1 oplossing, dat zijn opties. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is, dat als je weinig of niet vertrouwd bent met het financiële product opties, je je daar best eerst wat in verdiept. Om de werking van opties goed te begrijpen, zult u verder moeten graven dan enkel dit artikel. Maar we doen een nobele poging de basisprincipes alvast uit de doeken te doen.

Wietzaden, cannabis, autoflowering zaden, Greenhouse, Dutch Passion

Opties, de basis
Opties zijn contracten die aangegaan worden tussen een koper en een verkoper. De koper van een optiecontract heeft daarna een recht. De verkoper (meestal, schrijver of onderschrijver van het optiecontract genoemd) neemt een plicht op zich. Het optiecontract werkt dus wederzijds en is een verbintenis (dat stipuleert uiteraard elk contract) tussen twee partijen, een koper en een verkoper.

In deze casus zijn we dus vooral op zoek naar een manier om toch die ETF te kopen, via opties, want de aandelen direct kopen lukt niet omwille van de Mifid 2.0 regels. Daartoe bestaan er nu 2 mogelijkheden (een call kopen of een put schrijven).

Call optie kopen
We kunnen een call optie kopen, waarmee we een recht kopen om de aandelen te mogen kopen. En dat recht hebben we gedurende de looptijd van de optie, de afspraak is ook dat we de onderliggende waarde van de optie (hier een ETF) als we die zouden willen kopen, kopen aan een vooraf afgesproken prijs, de uitvoerprijs van de optie. En uiteraard betalen we een bepaalde prijs, de optieprijs, voor die call optie.

Hierboven de verschillende looptijden die beschikbaar zijn voor opties op HMMJ. Deze data worden ook de expiratiedata van de opties genoemd. De looptijd strekt zich uit tot op de expiratiedag. Standaard verlopen optiecontracten steeds op vrijdag.

Hieronder enkele voorbeelden van call opties op HMMJ met een looptijd tot september. De “strike”, “strikeprice” of in het Nederlands, de uitvoerprijs van de optie (1e kolom).

Stel nu dat we een call optie zouden kopen voor 0.85 om die ETF te mogen kopen aan 20, en we hebben dat recht tot de 3e vrijdag van de maand september van dit jaar. Dan zouden we 20.85 betalen per aandeel als we dat recht zouden uitvoeren (want dat kan, ten allen tijde met een gekochte call optie).

Zeer belangrijk aan optiecontracten is dat deze per 100 onderliggende waarden gaan. Dus in het bovenstaande voorbeeld, betaal je effectief 85 (0.85 x100) voor het call-optie-contract. En als je dit contract uitvoert koop je 100 aandelen aan 20 dus 2000. Samen is dat 2085. Zorg dat je je zeer goed bewust bent van dit x100 multiplicator gegeven als je met opties aan de slag gaat. Hier wil je zeker geen beginnersfouten tegen maken.

Welke beginnersfouten bestaan er?
Als je rechtstreeks 100 aandelen (of ETF) wil kopen aan 20, dan zal je reële kost 2000 zijn. Als je weet dat je een call optie voor 85 kan kopen, dan is een beginner vaker geneigd te denken, ik koop meerdere call opties in plaats van de 100 aandelen (of ETF) voor dezelfde prijs.

Dit is een typische beginnersfout waardoor veel mensen snel geld verbranden in de optiemarkt. Men moet gedisciplineerd aan de slag gaan. Wil men 100 aandelen kopen, dan koopt men 1 call optie contract, en niet meer! Investeer voldoende tijd in hoe optie-dynamiek functioneert (screentime), hoe de prijs van een optie verandert in functie van de prijsverandering van de onderliggende waarde, en vele andere aspecten die eigen zijn aan opties.

Als je een optie koopt, dan gaat je tegenpartij met jou in dat contract (gedurende die looptijd). Als call optie koper heb je het recht de ETF ten allen tijde te kopen, tijdens de looptijd van je contract. De (onder)schrijver van het call optie contract heeft de verplichting op zich genomen de ETF aan je te leveren, als jij jou recht als call optie koper uitoefent.

Als dit allemaal ingewikkeld klinkt, dat is het ook. Lees het nog eens. En zorg dat je de materie echt begrijpt, zorg dat je geen beginnersfouten maakt.

Put optie (onder)schrijven
Als we een optie schrijven dan nemen we een bepaalde verplichting op ons. Bij het schrijven van een put optie nemen we de koopplicht op ons. Hieronder enkele put opties met looptijd tot september. De “strike” of uitvoerprijs is de op voorhand afgesproken prijs aan dewelke we de ETF zouden kopen.

Wat een beetje eigenaardig of onnatuurlijk kan overkomen als je nog nooit opties handelde is dat we bij het schrijven een optie gaan verkopen (die we dus niet in ons bezit hebben). Vele beginnende beleggers zullen redeneren: “Hoe kan je nu iets verkopen dat je niet hebt?”.  Ja dat kan dus.

Op dit moment noteert HMMJ 18.61. Als ik 100 aandelen koop, dan betaal ik dus 100x 18.61 of 1861. Als ik de put optie met uitvoerprijs 20 schrijf en ik ontvang hiervoor 2.80. Dan zou ik, als ik vroegtijdig uitgevoerd wordt, 20 – 2.80 = 17.20 betalen of x100 1720. Dus, door het schrijven van de put optie ontvang ik hiervoor de verkoopprijs (in ruil voor het aangaan van die koop-plicht). Door een put te schrijven kan men dus aandelen kopen met korting.

Als de ETF, op de expiratie van onze optie (dus eind september), hoger noteert dan 20 dan zal de put optie met uitvoerprijs 20 waardeloos verlopen en zullen we ook geen aanspraak kunnen maken op de ETF.

Welke beginnersfouten bestaan er?
Bij het schrijven van puts wordt door beginners wel eens vergeten dat die hefboom van x100 van kracht is. Of men vergeet dat er ook een verplichting aan het schrijven van puts hangt.

De gevorderde optie-materie stipuleert dat ook enkele optie-technische inzichten noodzakelijk zijn om te weten wanneer men een optie (geschreven of gekocht) positie wil houden. Voor die materie verwijzen we graag door naar deze blog. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer men een geschreven put optie dient te sluiten.

Conclusie
Zorg dat je de basiskennis rond opties heel goed onder de knie hebt, alvorens je er praktisch mee aan de slag gaat. Wees je er goed van bewust dat opties een multiplier van 100 hebben. Voor de kleinere belegger is dat niet altijd zo kapitaal vriendelijk.

Opties vormen het perfecte middel om ETF’s die niet ingekocht meer kunnen worden sinds mifid 2.0 toch te kunnen verhandelen.

Via de meesten brokerplatformen kan men vandaag in opties handelen. Wij verkiezen Lynx als favoriete broker omwille van de scherpe commissies (kostprijs voor het verhandelen van een optiecontract), de handige optie-tools die in het handelsplatform geïmplementeerd zijn en een helpdesk die altijd klaar staat met raad en daad voor de beginnende en gevorderde belegger.

Wietzaden, cannabis, autoflowering zaden, Greenhouse, Dutch Passion
Posts created 69

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.